Armando Morales (director fundador)

Armando Morales (director fundador)

Dirección das Escolas e Banda de Música

Branca Villares

Branca Villares

Profesora de Canto e Percusión Tradicionais

Carlos Andrés López

Carlos Andrés López

Profesor de Guitarra, Baixo Eléctrico e iniciación ao Contrabaixo

Jésica Caloto

Jésica Caloto

Profesora de Saxofón

Manuel María Veiga

Manuel María Veiga

Profesor de Composición, Harmonía, Análise, Linguaxe Musical e "Musical English"

Martín Vázquez

Martín Vázquez

Profesor de Trombón

Paula Veiga

Paula Veiga

Profesora Violín

Adrián Pereira

Adrián Pereira

Profesor de Trompeta

Brais Monxardín

Brais Monxardín

Xefe de departamento de Música Tradicional, codirección da Agrupación Tradicional, profesor de Gaita e Piano

David Robles

David Robles

Xefatura do departamento de Piano, profesor de Piano e Linguaxe Musical, Pianista Acompañante na Aula de Música de Cámara

Luis Vinseiro

Luis Vinseiro

Profesor Trompa

Manuel Montero

Manuel Montero

Xefatura de departamento de Vento-Madeira, dirección do Grupo de Clarinetes, profesor de Iniciación Intrumental, Clarinete e Gaita

Óscar Prieto

Óscar Prieto

Xefatura de departamento de Vento-Metal e profesor de Tuba, Bombardino e Técnica de Respiración

Pedro Castro

Pedro Castro

Profesor de Trompa

Alís Martinez

Alís Martinez

Profesora de Música e Movemento, Violonchelo e Linguaxe Musical

Carlos Timiraos

Carlos Timiraos

Profesor de Clarinete

Estrela Fernández

Estrela Fernández

Profesora de Frauta

Marco Mendoza

Marco Mendoza

Xefatura do departamento de Percusión, dirección do Grupo de Percusión, profesor Percusión Sinfónica e na Música Moderna e Jazz

Miguel Anxo López

Miguel Anxo López

Codirección da Agrupación Tradicional, profesor de Percusión Sinfónica e Tradicional Galega e na Música Moderna

Pablo López

Pablo López

Xefatura de Estudos das Escolas, Dirección da Banda Infantil e Profesor Óboe

Xosé Fernández

Xosé Fernández

Profesor de Fagot, Linguaxe Musical e Música e Movemento