Armando Morales (director fundador)

Armando Morales (director fundador)

Dirección das Escolas e Banda de Música

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Profesor de gaita e de iniciación á percusión tradicional

Manuel Montero

Manuel Montero

Xefatura de departamento de Vento-Madeira, dirección do Grupo de Clarinetes, profesor de Iniciación Intrumental, Clarinete e Gaita

Martín Vázquez

Martín Vázquez

Profesor de Trombón

Carlos Andrés López

Carlos Andrés López

Profesor de Guitarra, Baixo Eléctrico e iniciación ao Contrabaixo

Irene García

Irene García

Profesora de piano

Branca Villares

Branca Villares

Profesora de Canto e Percusión Tradicionais

Estrela Fernández

Estrela Fernández

Profesora de frauta

Pedro Castro

Pedro Castro

Profesor de Trompa

Manuel María Veiga

Manuel María Veiga

Profesor de Composición, Harmonía, Análise, Linguaxe Musical e "Musical English"

Miguel Franqueiro

Miguel Franqueiro

Profesor de tuba

Sara Cruz

Sara Cruz

Profesora de canto e efectos vocais

David Robles

David Robles

Xefatura do departamento de Piano, profesor de Piano e Pianista Acompañante na Aula de Música de Cámara

Adrián Pereira

Adrián Pereira

Profesor de Trompeta

Pablo López

Pablo López

Xefatura de Estudos das Escolas, Dirección da Banda Infantil e Profesor Óboe

Marco Mendoza

Marco Mendoza

Xefatura do departamento de Percusión, dirección do Grupo de Percusión, profesor Percusión Sinfónica e na Música Moderna e Jazz

Xosé Fernández

Xosé Fernández

Profesor de Fagot, Linguaxe Musical e Música e Movemento