Armando Morales (director fundador)

Armando Morales (director fundador)

Dirección das Escolas e Banda de Música

Branca Villares

Branca Villares

Profesora de Canto e Percusión Tradicionais

Estrela Fernández

Estrela Fernández

Profesora de frauta

Manuel Montero

Manuel Montero

Xefatura de departamento de Vento-Madeira, dirección do Grupo de Clarinetes, profesor de Iniciación Intrumental, Clarinete e Gaita

Martín Vázquez

Martín Vázquez

Profesor de Trombón

Xosé Fernández

Xosé Fernández

Profesor de Fagot, Linguaxe Musical e Música e Movemento

Adrián Pereira

Adrián Pereira

Profesor de Trompeta

Carlos Andrés López

Carlos Andrés López

Profesor de Guitarra, Baixo Eléctrico e iniciación ao Contrabaixo

Miguel Franqueiro

Miguel Franqueiro

Profesor de tuba

Marco Mendoza

Marco Mendoza

Xefatura do departamento de Percusión, dirección do Grupo de Percusión, profesor Percusión Sinfónica e na Música Moderna e Jazz

Sara Coello

Sara Coello

Profesora de gaita e percusión tradicional

Ana Vergara

Ana Vergara

Profesora de Trompa

David Robles

David Robles

Xefatura do departamento de Piano, profesor de Piano e Pianista Acompañante na Aula de Música de Cámara

Manuel María Veiga

Manuel María Veiga

Profesor de Composición, Harmonía, Análise, Linguaxe Musical e "Musical English"

Pablo López

Pablo López

Xefatura de Estudos das Escolas, Dirección da Banda Infantil e Profesor Óboe

Tabea Graser

Tabea Graser

Profesora de canto