Estudos oficiais de grao profesional

Actualmente está en curso a tramitación da autorización da Xunta de Galicia para as ensinanzas regradas de Grao Profesional, de modo que nos gustaría coñecer a demanda que habería para podernos organizar mellor. Grazas pola colaboración!

Se non coñeces as peculiaridades destas ensinanzas, ofrecemos algo de información máis abaixo, que iremos ampliando co tempo.

Podes indicar aquí o teu interese por cursar estudos oficiais de grao profesional (conservatorio) connosco.

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA
  • O Grao Profesional é un título oficial que se organiza en 6 cursos.
  • Para acceder a estes estudos, é necesario pasar unha proba de Linguaxe Musical e de Instrumento, para a cal te podemos preparar nas nosas Escolas Mancomunadas de Música. O nivel necesario será o equivalente a 4º de Grao Elemental, ou ao noso actual grupo de Linguaxe Musical Avanzada (Libro 4).
  • Ademais da materia de instrumento, estúdase todo o necesario para ser un músico solvente: música de cámara, banda/orquestra, linguaxe musical, harmonía, historia da música, análise…
ITINERARIOS

Os diferentes itinerarios instrumentais inclúen diferentes materias. Reproducimos aquí as táboas cos horarios de cada curso, segundo o publicado no DOG (Decreto 203/2007).

 

Instrumentos de vento e percusión

(clarinete, fagot, frauta travesa, óboe, percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba)

 

Piano

Canto

Gaita

Guitarra

(Tanto guitarra clásica como eléctrica. No caso de guitarra eléctrica, a música de cámara substitúese por outros dous anos de conxunto)