PRESIDENTE

Pablo Rábade Cacharrón

SECRETARIA

María Inmaculada Vázquez Fernández

TESOUREIRO

José Martín López Vázquez

VOCAIS

Remedios Fernández Linares

Mª Esther Varela Prado