Armando Morales (director fundador)

Armando Morales (director fundador)

Dirección das Escolas e Banda de Música

Marco Mendoza

Marco Mendoza

Xefatura do departamento de Percusión, dirección do Grupo de Percusión, profesor Percusión Sinfónica e na Música Moderna e Jazz

David Robles

David Robles

Xefatura do departamento de Piano, profesor de Piano e Linguaxe Musical, Pianista Acompañante na Aula de Música de Cámara

Xosé Fernandez

Xosé Fernandez

Profesor de Fagot, Linguaxe Musical e Música e Movemento

Carlos Timiraos

Carlos Timiraos

Profesor de Clarinete

Adrián Pais

Adrián Pais

Profesor de Saxofón

Branca Villares

Branca Villares

Profesora de Canto e Percusión Tradicionais

Pablo López

Pablo López

Xefatura de Estudos das Escolas, Dirección da Banda Infantil e Profesor Óboe

Óscar Prieto

Óscar Prieto

Xefatura de departamento de Vento-Metal e profesor de Tuba, Bombardino e Técnica de Respiración

María Neira

María Neira

Profesora Frauta Traveseira

Manuel Montero

Manuel Montero

Xefatura de departamento de Vento-Madeira, dirección do Grupo de Clarinetes, profesor de Iniciación Intrumental, Clarinete e Gaita

Martín Vázquez

Martín Vázquez

Profesor de Trombón

Luis Vinseiro

Luis Vinseiro

Profesor Trompa

Paula Veiga

Paula Veiga

Profesora Violín

Manuel María Veiga

Manuel María Veiga

Profesor de Composición, Harmonía, Análise, Linguaxe Musical e "Musical English"

Miguel Anxo López

Miguel Anxo López

Codirección da Agrupación Tradicional, profesor de Percusión Sinfónica e Tradicional Galega e na Música Moderna

Adrián Pereira

Adrián Pereira

Profesor de Trompeta

Brais Monxardín

Brais Monxardín

Xefe de departamento de Música Tradicional, codirección da Agrupación Tradicional, profesor de Gaita e Piano

Alís Martinez

Alís Martinez

Profesora de Música e Movemento, Violonchelo e Linguaxe Musical

Carlos Andrés López

Carlos Andrés López

Profesor de Guitarra, Baixo Eléctrico e iniciación ao Contrabaixo